Dagclub

Dagclubleden spelen op dinsdagochtend van 9:00 tot 11:00 uur in Sporthal de Wedert in Valkenswaard.
De dagclub heeft geen trainer en spelen, door middel van een inhangbord, vrij wedstrijden.

Contributie 2023-2024

Leden van de dagclub betalen € 90,00 euro.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.