Badmintonvereniging De Valken'20

Op 1 augustus 2020 is onze nieuwe badmintonvereniging opgericht. Het is een samenvoeging van BCV’73 en BV Dommelen. Net als vele andere sportverenigingen in Nederland hadden de twee badmintonclubs in de gemeente Valkenswaard al jaren te maken met een teruglopend ledenaantal.  In 2018 is daarom besloten tot een samenwerking om op ieder speelniveau toch voldoende spelers bij elkaar te kunnen brengen. Dit is de leden zo goed bevallen dat als vervolgstap een werkgroep op is gericht om de mogelijkheden en het draagvlak te onderzoeken om tot een volledige fusie over te gaan. Dit draagvlak bleek er zeker te zijn met een unanieme goedkeuring vanuit de leden in de A.L.V. van beide verenigingen. Op dinsdagavond 7 juli kon de werkgroep dan ook tijdens een feestelijke avond de oprichting van de nieuwe badmintonvereniging BV De Valken ’20 aankondigen.

Privacy en Beleid

Hieronder vind je het Huishoudelijk reglement & Privacy statement van onze vereniging.
Huishoudelijk reglement en Privacy Statement BV De Valken 20       

Persoonsgegevens

BV De Valken ’20 heeft de privacy van haar leden hoog in het vaandel staan. De persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn noodzakelijk voor het kunnen laten functioneren van de vereniging.

Denk hierbij aan:
– Het incasseren van de gelden voor bijvoorbeeld de contributie en activiteiten.
– Het verzorgen van mailings voor communicatie over vereniging aangelegenheden of andere activiteiten.

Foto’s 

Tijdens de activiteiten die BV De Valken ’20  organiseert worden er foto’s gemaakt. Deze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Onder andere op de website, in het clubblad of op onze social media kanalen. Mocht je liever niet hebben dat er foto’s van jou gebruikt worden, dan kun je dit altijd aangeven bij het bestuur. Contact opnemen met het bestuur kan via bestuur@bvdevalken.nl. Mocht je naar aanleiding van de AVG nog vragen hebben over hoe onze vereniging met jouw gegevens omgaat? Dan kun je je ook altijd wenden tot het bestuur.

Centrum Veilige Sport Nederland 

NOC*NSF heeft gedragsregels opgesteld, BV De Valken vind het erg belangrijk dat onze leden veilig kunnen sporten. Het Centrum Veilige Sport is onderdeel van NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het Centrum Veilige Sport Nederland is er dan ook voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. Onze medewerkers luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Iedereen mag contact met ons opnemen; sporters, trainers, bestuurders en vertrouwenscontactpersonen. En natuurlijk ook bezorgde ouders en professionals.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden.
Wanneer je met een vertrouwenscontactpersoon wil spreken is het mogelijk om via het vertrouwenspunt in contact te komen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Deze zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer: 0900 20 25 590