Spelregels

De basisregels van badminton

Er zijn een aantal officiële spelregels waaraan alle spelers zich in de basis van het spelen van badminton moeten houden. Deze zijn:

 • Je mag alleen de shuttle met je racket slaan;
 • Je kunt de shuttle in elke gewenste richting slaan, zolang hij maar over het net gaat en je hopelijk een punt scoort doordat je binnen de lijnen van het veld slaat;
 • Je slaat de shuttle uit wanneer de shuttle buiten de lijnen van het veld landt. Een enkelspel heeft een smalle baan en in een dubbelspel speel je het gehele veld. Ken daarom de verschillen van het badminton veld voor een enkel- en dubbelspel voordat je gaat spelen;
 • Een wedstrijd begint altijd met een service, oftewel opslag. De serverende partij serveert naar het veld schuin tegenover naar zijn of haar tegenstander. Van hieruit begint vaak de rally tenzij in het net, fout of uit wordt geserveerd;
 • Wanneer de shuttle correct naar aan de andere kant van het veld landt, krijgt het serverende koppel een punt;
 • De eerste bij 21 punten wint.

Het badminton veld

Er zijn specifieke afmetingen waar een badmintonveld aan moet voldoen. Het veld is rechthoekig en de lengte van het veld wordt gemeten van eindlijn tot eindlijn. De breedte van het veld wordt gemeten van zijlijn tot zijlijn. Een officieel badminton veld is 13,41 meter lang bij 6,10 meter breed. Het net hangt op 1,52 hoogte. Alle lijnen zijn van gelijkmatige dikte.

Verschillen enkel- en dubbelspel

Het badminton veld verschilt in enkel- en dubbelspel. In het enkelspel mag je altijd het achterste vak gebruiken en is het veld hierdoor langer. De zijvakken zijn wel altijd uit en hierdoor is het veld smaller.

In het dubbelspel mag de shuttle tijdens de opslag niet landen in het achterste vak, maar zijn de twee zijvakken wel correct voor een punt. Na de opslag kan in het dubbelspel ook een punt gescoord worden met het achterste vak.

Officiële afmetingen van het enkel- en dubbelspel

In het enkelspel is kun je het veld markeren als 13,41 meter lang en 5,18 meter breed. In het dubbelspel is het veld ook 13,41 meter lang. Het veld is wel 46 centimeter breder en in totaal 6,10 meter breed. Het net is 1,52 meter hoog in alle spelvormen.

Serveren in het enkel- en dubbelspel

In beide spelvormen moet een service over de korte servicelijn gaan. Deze is 1,98 meter van het net. Er is een lijn in het midden om de linker en rechter service banen van elkaar te scheiden voorbij de korte servicelijn. Het service veld in het dubbelspel is aan de zijkant door de buitenste lijnen iets breder, maar wel korter door de binnenste lijnen in de lengte. Hierdoor kan degene die de service speelt alsnog het juiste serveervak raken door de service breed te spelen, wat in voor de service enkelspel het verkeerde vak zou zijn.

Om precies te zijn heb je in het enkelspel een extra 76 centimeter om de shuttle dieper in het veld te slaan tijdens de opslag. Hierdoor zie je forehand service vaker terug in het enkelspel dan het dubbelspel, omdat je de shuttle dieper het veld in kunt slaan. Let wel dat het veld in het enkelspel 46 centimeter smaller is dan in het dubbelspel. De backhand service heeft de voorkeur in het dubbelspel vanwege zijn nauwkeurigheid.

Correct serveren in badminton

We spreken van een correcte service wanneer de shuttle door het racket van een speler over het net naar de kant van de tegenstander wordt geslagen, zonder dat hij in het net blijft haken of buiten de grenzen van het veld afdwaalt. De shuttle wordt in één vloeiende beweging geslagen. Bekijk de geüpdatet serviceregels van badminton 2022.

Nieuwe service regels

Dit is de nieuwe serveer regel, waarbij vroeger vanaf de onderste ribben geserveerd mocht worden. Daarnaast ging vroeger eerst de service naar de tegenstander zodat je alleen een punt kon maken in één servicebeurt.

Opties voor het onderhands serveren

Je kunt de shuttle onderhands serveren met de forehand of backhand. De serveerder en ontvanger staan aan schuin tegenover elkaar liggende zijden van het veld zonder in contact te komen met de grenzen van het veld.

Aanvullende serviceregels

 • Door middel van een toss bepaal je wie de eerste opslag heeft;
 • Een service vanuit een even punt (bijvoorbeeld bij stand 4-2) serveer je vanuit het rechter serveervak van het veld;
 • Een service vanuit een oneven stand (b.v. een oneven aantal punten zoals 15-14) serveer je vanuit het linker serveervak van het veld;
 • De service wordt altijd onderhands geslagen oftewel onderhands geserveerd;
 • De servicelijnen zijn goed aangegeven, er is geen sprake van een denkbeeldige lijn, maar weet wel dat de achterste lijn in een enkelspel in is en bij een dubbelspel weer uit is;
 • In het dubbelspel wissel je elke servicebeurt af met elk punt tussen de twee spelers zonder een speler over te slaan (d.w.z. speler A begint, dan serveert speler B, dan speler A weer, enzovoort);
 • Degene die een punt scoort krijgt of behoudt de service;
 • Je kunt in één servicebeurt meerdere punten maken, bij elk gemaakte punt moet je van serveervak wisselen op basis van even punten (rechts) of oneven punten (links);
 • Als de shuttle op de buitenste lijnen valt telt dit als in en dus ook als een punt, in principe is een shuttle die op de lijnen valt altijd in;
 • De partij die als eerste 21 punten scoort wint het spel. Als beide partijen op 20-20 gelijk staan betekent dit dat het spel doorgaat door middel van een tie-break. Hierbij moet een partij 2 punten verschil hebben met de tegenstander en stopt de game altijd op 30 punten.

Puntentelling

Je wint in badminton de game als je als eerste op 21 punten komt. De wedstrijd wordt gespeeld volgens het “rally-point-system”, waarbij elk punt ook echt een gewonnen punt is. Er is nooit sprake van dubbele punten. Er kan wel sprake zijn van een tie-break wanneer de stand 20-20 is.

De gewonnen wedstrijd gaat naar de partij die de “best-of-three” games wint. Bij twee gewonnen games win je de partij. Bij 1-1 gelijkspel in games moet een derde game gespeeld worden voor de beslissing van de partij.

Je scoort een punt wanneer:

 • Je de shuttle op de grond in het speelveld slaat van je tegenstander;
 • De shuttle door een tegenstander in het net, onder het net, tegen het plafond of de zijmuren, of buiten je speelveld wordt geslagen;
 • Een tegenstander de shuttle slaat voordat die het net is gepasseerd, heeft hij of zij een fout gemaakt;
 • De tegenstander(s) de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Tie-break

De tie-break is een mini spel dat gespeeld wordt als de stand in een badmintonwedstrijd 20-20 bereikt. De eerste speler die een verschil van 2 punten heeft wint de tie-break en de wedstrijd. Staan beide spelers op 29-29 gelijk dan wint degene die op 30 komt.